Kayıtlar

Ağustos, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ)

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ)   İlgili sözleşmeler ile taraflar karşılıklı borç yükü altına girmektedirler. İşbu sözleşme ile taraflardan biri inşaat karşılığı arsa payları ve/veya paylarının bir kısmının mülkiyetini devir borcu altına girerken karşı taraf, arsa üzerine imar mevzuatına uygun şekilde belli bir yapı inşa etme ve inşa edilen yapıya ait kararlaştırılan bağımsız bölümlerin ve ortak alanların arsa sahibine devri borcu altına girmektedir. Burada arsa payı, ücret karşılığıdır. Bu hali ile arsanın, üzerinde inşaat yapmaya elverişli olması gerektiği şüphesizdir kısacası arsanın imar durumunun uygun olması asıldır. Aksi durum sözleşmeyi geçersiz kılmaktadır. Yüklenici de ancak ve ancak bağımsız bölümlerin kullanımı üzerindeki fiili egemenliği arsa payı sahibine teslim etmiş ve ayrıca eseri de tamamlamış ise edimini ifa etmiş kabul edilecektir. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin resmi ve düzenleme şeklinde tapu memuru önünde veya n

Boşanma Davaları ve Sonuçları

BOŞANMA DAVALARI VE SONUÇLARI   Boşanma, Türk Medeni Kanunu’muzda 161 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş ve Yargıtay içtihatlarıyla da gelişen ve usul kurallarına dikkat edilmesi, muhakkak hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına bir avukat ile sürdürülmesi gereken bir süreçtir. Boşanma davası, anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası, taraflar arasında boşanmaya ve sonuçlarına ilişkin hükümleri içeren bir protokol imza edilerek ilk celsede tarafların hazır bulunması ile sonuçlandırılabilir. Ancak protokol tanzim etmeksizin her iki tarafın da duruşmada hazır bulunması ve anlaşmalı olarak boşanmayı kabul ettiklerinin ayrıca anlaşma şartlarının hakim huzurunda tutanağa geçirilmesi ile de anlaşmalı boşanma sağlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında asillerin duruşmaya katılması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası sadece boşanmaya ilişkin olabilir ve taraflarca ayrıca boşanmanın kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi davası açılabilir. Mal rejimin

İstanbul Sözleşmesi Nedir?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? İstanbul Sözleşmesi, bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi olup asıl adı 'Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ dir. Kısaca İstanbul Sözleşmesi denilmesinin sebebi 2011 yılında imzaya ilk İstanbul’da açılmış olmasıdır. İstanbul sözleşmesinin amacı, kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddeti ve her türlü şiddeti önleme, ortadan kaldırmak, kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek ve bu hususlarda tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamaktır. Bu şiddeti, ekonomik, psikolojik, fiziksel, cinsel şiddet olarak sıralayabilmekteyiz. Kanun metninde, söz konusu amaçlara ulaşabilmek adına alınan tedbirler açıkça belirtilmiş olup bu kanun metni ile sahip olunan haklarımız üzerine bilgi sahibi olabilmek için metnin okunması yeterli olacaktır. Sözleşmenin tam metni alıntıdır: ( https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6284&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 )   AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KAR