Kayıtlar

Nisan, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
  GENEL HATLARI İLE ANONİM ŞİRKET   Türk hukukumuzda ticari şirketler; anonim, limited, komandit, kolektif ve kooperatiften ibaret olup adi şirket, Türk Ticaret Kanunu’nda değil, Türk Borçlar Kanunu’muzda düzenlenmiştir. Bu yazımızda anonim şirket hakkında genel çerçevede bir bilgilendirme sunuyor olacağım. Anonim şirket, TTK. Md. 329’da ‘(1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. (2) Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.’ şeklinde tanımlanmıştır. İlgili tanım ile anonim şirketin, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi ile kurulabilecek, sermayesinin belirli ve paylara bölünmüş olması gerektiğini ve de borçlarından sadece mal varlığıyla sorumlu bir tüzel kişilik olduğunu anlamaktayız.  Ortakların anonim şirket borçlarından sorumluluğunun ise sınırlı olduğunun altını çizmeliyiz.    Anonim şirkete, ticaret yapma yasağı bulunan kimseler de